La nostra proposta:

ASSESSORAMENT

FORMACIÓ

Escola Secot d’emprenedors     eSempbcn

Conferències monogràfiques     Catàlegbcn


 

ASSESSORAMENT

 • Pla d’empresa i viabilitat: Són la planificació, el quadern de ruta, i en molts casos cal revisar-los.

Construint-lo a partir de Models de Generació de Negoci com el mètode Canvas o d’altres, per centrar bé la dimensió del projecte i els seus requisits.

No han de ser extensos, han de ser realistes i complets. Contraposant els models teòrics amb cada cas.

Objectius qualitatius i quantitatius, estratègies marc, investigació de mercats, eines i estructura necessàries.

Us en facilitarem uns models senzills i útils, contrastats al llarg dels anys d’experiència de Secot.

 • Àrees de gestió de l’empresa: La planificació cal posar-la en pràctica i que tingui èxit.

Saber prendre decisions sobre compres, producció, màrqueting, finances, recursos humans i la seva formació, etc.

Sempre hi ha àrees en les que no ens sentim còmodes, perquè ningú no ens ho ha explicat prou bé.

Nosaltres ho procurarem des de la visió més pràctica i seguir-ne la implantació.

 • Ajuts: Hi ha ajuts per a emprenedors i empreses.

Orientarem per seleccionar-los i gestionar-los en funció de les necessitats.

 • Finançament: Podem aconsellar i en alguns casos, seguir les sol·licituds.

Som entitat homologada o reconeguda per ICOENISAMicrobankBBVA i Fundació Acció Solidària Contra l’Atur.

 • Tutories: Servei de continuïtat mitjançant tutories. Una modalitat menys intensiva però més extensiva.
 • Direcció de tesines o projectes d’emprenedoria, col·laborant amb universitats, escoles de negocis, escoles, instituts i ens municipals o comarcals. 

 

FORMACIÓ

 • Cursos per a nous emprenedors (eSempbcn – escola Secot d’emprenedors).

A eSempbcn, els professors són els nostres Sèniors, que amb els seus coneixements i experiència emprenedora o directiva, han creat unes sessions molt pràctiques i participatives, on els assistents poden adquirir la formació necessària per posar en marxa el seu projecte empresarial. 

 • Conferències monogràfiques (Catàlegbcn) dirigides a:
  • Associacions professionals i empresarials.
  • Alumnes d’escoles i instituts.
  • Centres municipals o comarcals de promoció econòmica
  • Col·legis Oficials.
  • Entitats sense afany de lucre.
  • Empreses, micro empreses i autònoms.

0