• Ajudem i orientem els que vulguin aprofitar la nostra experiència posada al dia.
  • Dirigida als que no disposin de recursos per obtenir-ho per altres mitjans a preus de mercat.
  • Complim una funció que en cap cas pretén substituir gestories o altres professionals que a ben segur necessitareu.
  • Fomentem la creació de llocs de treball i el treball en equip entre els que comencen la seva aventura empresarial.
  • Donem formació en les diferents àrees de la gestió empresarial des dels mateixos inicis.
  • Gràcies a la diversitat de currículums professionals, hi trobareu Sèniors generalistes o especialistes en qualsevol àrea.
  • 27 anys recolzant la creació i el manteniment de llocs de treball.
  • Només a Catalunya, més de 10.240 projectes i empreses han confiat en Secot.
0