Accelerador d'Startups

Què oferim a StartUps

En moltes ocasions,  els promotors d’una StartUp es centren només amb la seva idea de valor sense adonar-se de que cal que tingui una bona estructura empresarial que li asseguri aconseguir l’èxit esperat.

Des de Secotbcn podem aportar l’experiència dels nostres sèniors  en la seva dilatada activitat en creació i direcció d’empreses, per tal d’ajudar a conformar l’StartUp. La disparitat de perfils professionals dins de Secotbcn, ens permet abastar tot tipus d’iniciativa.

  • Proposem una bona etapa de formació als promotors, en tot allò que està al voltant del món de les StarUps. Estadis esperats de creixement; formes de fiançament habituals; introducció als aspectes legals i de patents; màrqueting; lideratge etc.

  • Ajudem a l’emprenedor a afinar la idea de valor, de manera que sigui concreta i viable.
  • Analitzem les mancances que apreciem en la seva organització, ajudant-lo a establir un equip competent i complet.
  • Donem idees i metodologia per tal d’identificar i concretar el mercat objectiu.
  • Oferim eines de treball que facilitin l’anàlisi, Canvas, Dafo, Kemban …
  • Treballem amb els promotors per tal de preparar l’StartUp de la millor forma per poder aconseguir la necessària captació de fons.
  • Ajudem en l’elaboració del pla d’empresa en tots els seus aspectes, econòmic, financer, màrqueting, canals de venda, producció etc.
  • Informem i aconsellem els millors fòrums per presentar la iniciativa, per tal d’aconseguir finançament o participació en l’empresa.