Acció Social amb els col·lectius vulnerables

Què oferim a entitats socials

Assessorament empresarial a entitats de l´Economia Social i Solidaria (ESS):

  • Dinamització de la gestió (Compres, Màrqueting,, Comercialització,…) en organitzacions del Tercer Sector.

 

  • Ajuda en la recerca de finançament públic i privat.

 

  • Formació emprenedora als treballadors i responsables d´entitats que no tinguin coneixements empresarials consolidats.

 

 

Acompanyament/Tutories a col·lectius en risc d´exclusió social:

  • Formació econòmica bàsica per a col·lectius vulnerables

 

  • Disminució de la “bretxa digital” de la Gent Gran.

 

  • Tutories per la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social i marginació.