Aquest acord té per objecte iniciar un marc de col·laboració estable per donar suport a actuacions de suport al creixement i consolidació empresarial i a les noves iniciatives de emprendeduria mitjançant processos d’orientació empresarial (mentoring).

Data: 21 de març de 2014