Secot Barcelona participa com a “partner” de la Cambra de Comerç de Sabadell en el Programa Europeu “ERASMUS+” de EMPRENEDORIA SOCIAL per a Sèniors, amb l’objectiu de mobilitzar equips de sèniors involucrats en detectar les necessitats de la seva comunitat i trobar solucions per a satisfer-les, en base a l’experiència acumulada pels sèniors al llarg de la seva vida professional i personal.

Tanmateix, proporciona un rol més actiu en la seva comunitat, als sèniors participants.

Al llarg del projecte s’estan posant en pràctica temes d’Innovació Social, centrant-nos en trobar solucions innovadores que millorin les necessitats i problemes de la comunitat,  i emprenedoria social, donant suport a joves emprenedors que vulguin tirar endavant empreses socials, així com donar assessorament empresarial a entitats socials  de la demarcació.

Al maig 2017 es va celebrar a Pau (França) una formació dels sèniors participants en el programa, i per part de Sabadell va assistir Antoni Escrich, membre de Secotbcn, conjuntament amb les següents entitats:

l’Ajuntament d’Aarhus (DK), Pistes Solidaires (FR), E-Seniors (FR), Association Generations (BG), la Universitat de Chester (UK), l’Institut Nacional INRCA (IT), Working with Europe (ES) i la Cambra de Comerç de Sabadell (ES).

Del 27 de novembre a l’1 de desembre es celebrarà a Sabadell la segona formació i intercanvi d’experiències del programa, organitzada per: la Cambra de Comerç de Sabadell i Secotbcn.