Els voluntaris de l’associació SECOT participen en sessions d’speed dating, una activitat emmarcada en el model d’intervenció per competències que gestiona la Direcció de Formació i Inserció del CIRE i que consisteix en l’elaboració d’un circuit personalitzat destinat als interns que estan en l’última fase de la seva condemna. Aquesta activitat, amb d’altres que la complementen, dota a l’usuari de formació i eines que l’acompanyaran en la seva reinserció al món laboral.
Els voluntaris de SECOT actuen en aquesta activitat com a potencials empresaris a la recerca de personal, davant dels quals els interns han de presentar el seu currículum i la seva candidatura. L’experiència dels voluntaris fa molt realista el simulacre d’entrevista i col·loca l’intern en una situació molt semblant a la que es trobarà quan s’incorpori al mercat laboral. Pels mateixos voluntaris la tasca que realitzen amb els interns és vista com una experiència totalment satisfactòria, on totes les parts implicades surten beneficiades.
La intervenció de SECOT està resultant molt profitosa i s’ha convertit en una peça clau del model d’intervenció per competències; tant és així que el director del CIRE, Juan José Torres, i el president de SECOT a Barcelona, Francesc Turró, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats, coincidint en una de les sessions d’speed dating a les oficines centrals del CIRE, amb interns del Centre Penitenciari Brians 2.


CIRE

1+

Som una empresa industrial de Súria (Barcelona) creada al 1981, per al disseny i fabricació de sistemes per al tractament d’aigües residuals, separadors d’hidrocarburs, regeneració d’aigües i emmagatzemament de líquids.
Tenim molt bona cobertura a nivell estatal i internacional, gràcies al nostre equip de 100 treballadors i col·laboradors d’Espanya, França i Portugal i als centres de logística i fabricació de Súria (Barcelona) i Noblejas (Toledo).
Després de superar la crisis del 2008 satisfactòriament, al 2016 vàrem contactar amb Secot Barcelona, buscant una visió externa i amb experiència contrastada, per tal de fer-nos veure més enllà de la tasca del dia a dia, buscant una visió crítica i obligar-nos a la reflexió i la millora contínua. I des de les hores continuem amb el seu recolzament.


Equip de Remosa

0

La col·laboració del LFG-Bon Soleil amb SECOT va començar ara fa 5 anys. Durant aquest temps, els sèniors de SECOT han realitzat tallers per als alumnes dels últims cursos de secundària, xerrades sobre un tema específic d’interès econòmic i social, han fet d’intermediaris per tal de poder portar a l’escola testimonis d’emprenedors i emprenedores que han apropat la seva experiència a un alumnat que ha aprofitat moltíssim aquest punt de vista no acadèmic,
i ens han ofert la possibilitat de visitar empreses de diferents sectors.
Des del meu punt de vista, com a organitzador de les activitats que a l’escola realitzem amb SECOT, he de dir que espero poder mantenir aquesta relació durant molts més cursos, ja que crec que els aprenentatges que aporten als nostres alumnes tenen un contingut fonamental que des de les aules ens seria impossible assolir-lo.
Així doncs, des del LFG-Bon Soleil considerem la relació
establerta amb SECOT i els seus sèniors com a molt
positiva.


Ramon Sebastià

0

Los aportes de Secot por intermedio de dos seniors durante el primer año de existencia de nuestra joven empresa de servicios dentales han sido muchos y de gran valor:

•Reuniones mensuales de muy alto nivel – las reuniones con ellos han sido un ritual muy importante para todo el equipo. En ellas hemos confrontado reflexiones de estrategia, de recursos humanos, de planes comerciales, resolución de conflictos entre otros. Muchas de las decisiones han esperado estas reuniones antes a ser tomadas y en cierta manera ambos han sido nuestro consejo de administración.

•Seguimiento comercial – las interacciones con los seniors de Secot han estado siempre muy focalizadas en los resultados comerciales de las acciones del equipo. El ojo avisado y experto de nuestros coaches no solo ha servido para poner el dedo en puntos sensibles de los resultados obtenidos sino que también ha servido de elemento de motivación e inspiración para los miembros mas jóvenes del equipo implicados en la clínica.

•Facilitación de contactos críticos – En diferentes situaciones sus indicaciones nos han sido de gran ayuda para obtener contactos vitales para la empresa en temas como contabilidad, marketing, gestoría, contactos con empresas del sector que han permitido abrir oportunidades futuras y una visión más clara de la dirección a seguir en el futuro.
En resumen, Dental Time y sus colaboradores nos hemos sentido honrados y afortunados por contar con el apoyo de Secot. Una experiencia a recomendar para cualquier proyecto serio de emprendimiento.


Equipo de Dental Lab

0

Per a mi Secot ha suposat una estructuració de les
diferents facetes de la meva professió: escola de pintura, interiorisme i gestió cultural.
Sent com sóc una persona creativa, l’assesorament del sènior de Secot ha estat decisiu a l’hora de plantejar-me la rendibilitat de la meva feina. La seva experiència,
flexibilitat i comprensió han facilitat ordenar el petit
caos que regna en el meu univers creatiu, tan comú
entre els emprenedors i altres serf-made i multi-task autònoms.
Ordenar la comptabilitat, establir objectius i comprovar resultats ha convertit la meva il·lusió en negoci i el meu esforç en rendiment real.

 


Ana Tiana

0

Secot, amb la seva experiència i coneixement empresarial, ajuda a nous emprenedors a avaluar els seus projectes i mostrar les passes a seguir per portar-los a terme.
Les col·laboracions han estat eficients i directes als temes a tractar per al seu correcte desenvolupament. Es crea un ambient de confiança i confidencialitat en el que es poden tractar tots els aspectes del projecte. El correcte seguiment ens ajuda a centrar-nos en el objectius establerts i avançar.
Ha aportat al nostre negoci l’anàlisi des de l’experiència en un sector en el que emprenem de nou.

 


Sylvia Calvo

0

Vam arribar al Secot plens de dubtes i amb una economia molt precària.
Vam conèixer dos personatges magnífics com a persones i com a professionals. El primer que vam fer després d´explicar la nostra problemàtica va ser apuntar tots, tots, tots les despeses particulars, fins a descobrir petits forats; apuntar-ho tot no va ser fàcil per l’anarquia amb què ho fèiem tot; sort de les petites bronques d’un dels sèniors envers la Montse: vam anar posant fil a l’agulla.
També fer constar la perseverança de l’altre sènior via mòbil per tenir els deures fets quan arribava el dijous. Però el factor principal va ser que gràcies a ambdós sèniors vam creure en els nostres productes, la qualitat, la forma
de treballar, dir-nos la veritat sobre la nostra situació d’ingressos, costos i despeses. I com a conseqüència de tot això, el mal resultat econòmic. Ens van fer pujar preus, cosa que ens costava molt fins aquell moment.
La resposta de la clientela va ser increïble per nosaltr

es, vam augmentar les vendes, i per tant la caixa va començar a créixer. Va costar però vam fer un canvi de mentalitat, vam estalviar en despeses prescindibles, crear nous productes, pujar preus, reduir alguns costos, i per sobre de tot vam valorar-nos i creure que és així, que els nostres productes són del millor del mercat·

 


 

Equip de Forn del Pont

0

Proton New Energy Future, es una empresa de innovación que tras años de investigación ha desarrollado un captador solar de alto rendimiento que funciona en sombras e interiores.

El primer producto de Proton New Energy Future es EBÖRD, una mesa solar que genera energía limpia dentro de la vivienda.

Hemos sido asesorados por Secotbcn para llevar a cabo el Plan de negocio de EBÖRD y para comercializar el primer producto B2C (Business to Consumer).

Conjuntamente con Secotbcn, elaboramos el Plan financiero y analizamos las vías de obtención del capital necesario para cubrir las acciones que definimos en el Plan de negocio.

Estamos muy agradecidos a los asesores de Secotbcn,que además de aportar su experiencia y conocimientos a nuestras necesidades, nos ayudaron a conocer otros asesores de Secotbcn, de otros sectores diferentes como el financiero, para obtener varios puntos de vista y asegurar el éxito de nuestro objetivo.

A día de hoy, EBÖRD ha continuado los pasos tal y como estaban planteados, estamos lanzando el producto al mercado, y podremos lograr nuestro objetivo: acercar las energías renovables a la sociedad, dar la oportunidad a todos y todos de realizar una pequeña acción, para ayudar al medio ambiente.

Ver más información en: www.ebord.co

 


Equipo de Proton New Energy Future

0

Proton New Energy Future, és una empresa d’innovació que després d’anys de recerca ha desenvolupat un captador solar d’alt rendiment que funciona en ombres i interiors.

El primer producte de Proton New Energy Future és EBÖRD, una taula solar que genera energia neta dins de l’habitatge.

Hem estat assessorats per Secotbcn per dur a terme el Pla de negoci de EBÖRD i per comercialitzar el primer producte B2C (Business to Consumer).

Conjuntament amb Secotbcn, vam elaborar el Pla financer i vam analitzar les vies d’obtenció del capital necessari per cobrir les accions que vam definir al Pla de negoci.

Estem molt agraïts als assessors de Secotbcn, que a més d’aportar la seva experiència i coneixements a les nostres necessitats, ens van ajudar a conèixer altres assessors de Secotbcn, d’altres sectors diferents com el financer, per obtenir diversos punts de vista i assegurar l’èxit del nostre objectiu.

A data d’avui, EBÖRD ha continuat els passos tal com estaven plantejats, estem llançant el producte al mercat, i podrem aconseguir el nostre objectiu: acostar les energies renovables a la societat, donar l’oportunitat a tothom de realitzar una petita acció, per ajudar al medi ambient.

Veure més informació en: www.ebord.co

 

 


Equip de Proton New Energy Future

0

La experiencia con el asesoramiento de Secot ha sido muy positiva para Kapptive. Solicitamos el asesoramiento para mejorar el enfoque de marketing y no sólo nos han ayudado a conseguirlo con buenos resultados, sino que durante el proceso también nos han proporcionado herramientas para analizar y optimizar las acciones de comunicación y los recursos internos, lo que nos ha permitido mejorar nuestra dinámica interna y la proyección hacia el exterior

Ha sido una relación muy provechosa, nuestros asesores asignados han demostrado ser unos grandes profesionales dispuestos a empatizar e involucrarse en el proyecto para conseguir los mejores resultados, además de ser personas de excelente calidad humana.

Somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por delante, pero estamos muy agradecidos de haber recibido el asesoramiento por parte de Secot y no dudo en recomendar este servicio a cualquier empresa o empresario que tenga inquietud por mejorar su situación y quiera llevar su proyecto a otro nivel.


Gerard Martí, Director de Kapptive.

0

L’experiència amb l’assessorament de Secot ha estat molt positiva per a Kapptive. Vam sol·licitar l’assessorament per millorar l’enfocament de màrqueting i no només ens han ajudat a aconseguir-ho amb bons resultats, sinó que durant el procés també ens han proporcionat eines per analitzar i optimitzar les accions de comunicació i els recursos interns, cosa que ens ha permès millorar la nostra dinàmica interna i la projecció cap a l’exterior.

Ha estat una relació molt profitosa, els nostres assessors assignats han demostrat ser uns grans professionals disposats a empatitzar i involucrar-se en el projecte per aconseguir els millors resultats, a part de ser persones d’excel·lent qualitat humana.

Som conscients de que ens queda molt treball per endavant, però estem molt agraïts d’haver rebut l’assessorament per part de Secot i no dubto en recomanar aquest servei a qualsevol empresa o empresari que tingui inquietud per millorar la seva situació i vulgui portar el seu projecte a un altre nivell.


Gerard Martí, Director de Kapptive.

0

¡Fue una experiencia increíble! Me enorgullece haber sido el ganador del Centro Yuzz de la Universidad de Barcelona con DROPS ROOF y haber sido elegido por el Banco Santander como uno de los 52 jóvenes emprendedores españoles más prometedores, de entre los 1000 proyectos presentados en toda España.

Acabamos de llegar de Silicon Valley en San Francisco, después de vivir una semana emocionante y haber tenido la oportunidad de visitar empresas como Facebook, Google, Airbnb, Uber, Stanford University, entre otras. También conocimos a grandes profesionales que nos han explicado la cultura empresarial estadounidense.

Además, fue una grata sorpresa estar entre los 5 proyectos seleccionados a presentar en el Globally Pitch Sharktank, frente a 5 grandes inversores en Silicon Valley.

Pero sin lugar a dudas, una de las cosas que más me ha gratificado ha sido la oportunidad de conocer a mis 51 colegas finalistas, 51 grandes personas, cada una con un proyecto con un enorme potencial.

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de Secot Barcelona, y en definitiva todos los que han formado parte de esta experiencia. ¡Gracias a todos!

 


Elisabet González Castro, CEO de Drops Roof & Architect, especialista en Energías Renovables y Sostenibilidad en el proyecto “DROPS ROOF”, que ha finalizado el Programa YUZZ del Banco Santander.

0

It was an incredible experience! I am proud to have been the winner in  Yuzz Center of the University of Barcelona with DROPS ROOF and to be chosen by Santander Bank as one of the 52 most promising young Spanish entrepreneurs among 1000 projects presented throughout Spain.

We just arrived from Silicon Valley in San Francisco, after living an exciting week and having the opportunity to visit companies such as Facebook, Google, Airbnb, Uber, Stanford University, and many others, and also met great professionals who have explained to us the American business culture.

In addition, it was a pleasant surprise to be among the 5 projects selected to present at the Globally Pitch Sharktank in front of 5 big investors in Silicon Valley!

But without a doubt, one of the things that has most gratified me has been the opportunity to meet my 51 finalist colleagues, 51 great people each with a project with enormous potential.

None of this would have been possible without the support and collaboration of Secot Barcelona, and in short all those who have been part of this experience. THANK YOU all!

 


Elisabet González Castro, CEO de Drops Roof & Architect, Elisabet González Castro CEO at Drops Roof & Architect specialist in Renewable Energies and sustainability, in the “DROPS ROOF” project, which has ended the Banco Santander YUZZ Program.

 

0

Va ser una experiència increïble! M’enorgulleix haver estat el guanyador del Centre Yuzz de la Universitat de Barcelona amb DROPS ROOF i estar triat pel Banc Santander com un dels 52 joves emprenedors espanyols més prometedors, d’entre els 1000 projectes presentats en tota Espanya.

Acabem d’arribar de Silicon Valley a San Francisco, després de viure una setmana emocionant i haver tingut l’oportunitat de visitar empreses com Facebook, Google, Airbnb, Uber, Stanford University, entre altres. També vam conèixer a grans professionals que ens van explicar la cultura empresarial nord-americana.

A més, va ser una grata sorpresa estar entre els 5 projectes seleccionats a presentar en el Globally Pitch Sharktank, davant de 5 grans inversors en Silicon Valley.

Però sense cap dubte, una de les coses que més m’ha gratificat ha estat l’oportunitat de conèixer als meus 51 col·legues finalistes, 51 grans persones, cadascuna amb un projecte amb un enorme potencial.

Gens d’això hauria estat possible sense el suport i la col·laboració de Secot Barcelona, i en definitiva tots els que han format part d’aquesta experiència. Gràcies a tots!

 


Elisabet González Castro, CEO de Drops Roof & Architect, especialista en Energies Renovables i Sostenibilitat en el projecte “DROPS ROOF”, que ha finalitzat el Programa YUZZ del Banc Santander.

0

De momento todo va sobre ruedas. Estoy siguiendo el camino marcado (talleres y formaciones) y todo va saliendo de manera más fluida y no tengo tanta dispersión.

Tengo varios talleres de aquí a diciembre y ahora estoy preparando una formación para un Ayuntamiento. Estoy contenta!

Me gustaría quedar un día los tres para invitaros a un café, para agradeceros la implicación.


MARTA PLA, asesora de imagen personal y corporativa, personal shopper y diseñadora de moda (www.martapla.com).

0

De moment tot va sobre rodes. Estic seguint el camí marcat (tallers i formacions) i tot va sortint de manera més fluida i no tinc tanta dispersió.

Tinc varis tallers d’aquí a desembre i ara estic preparant una formació per un Ajuntament. Estic contenta!

M’agradaria quedar un dia tots tres per convidar-vos a un cafè, per agrair-vos la implicació.


MARTA PLA, assessora d’imatge personal i corporativa, personal shopper i dissenyadora de moda (www.martapla.com).

0

De moment tot va sobre rodes. Estic seguint el camí marcat (tallers i formacions) i tot va sortint de manera més fluida i no tinc tanta dispersió.

Tinc varis tallers d’aquí a desembre i ara estic preparant una formació per un Ajuntament. Estic contenta!

M’agradaria quedar un dia tots tres per convidar-vos a un cafè, per agrair-vos la implicació.

—o—

MARTA PLA, assessora d’imatge personal i corporativa, personal shopper i dissenyadora de moda (www.martapla.com).

0

Nos gustaría reconocer públicamente ante los organismos colaboradores de SECOTbcn la gran utilidad que nos está siendo en nuestro proyecto PracticaTest.com la ayuda de nuestros dos tutores.

Conocimos a SECOTbcn  a través del programa Yuzz en el que participamos hace tres años en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Cuando en cierto momento del año pasado vimos que nuestro Plan Comercial y de Marketing “no estaba despegando como debía”, probablemente debido a nuestra inexperiencia en este sector, decidimos contactar con SECOTbcn, pues si de algo van sobrados es de experiencia, conocimientos y ganas de ayudar altruistamente.

Una vez asignados nuestros tutores, dos séniors expertos en Marketing de Gran Consumo, empezamos a reorganizar nuestra Estrategia Comercial y de Producto.

Desde entonces son muchas las reuniones que hemos mantenido y en las que con sus ideas y propuestas hemos mejorado tanto como para “doblar nuestros ingresos”.

Sabemos que nos queda un gran camino por recorrer, un proyecto con mucho futuro y posibilidades de internacionalización, pero de cada reunión salimos reforzados y con muchos más conocimientos para ofrecer un producto de mayor calidad a nuestros clientes.

Recomendamos encarecidamente que todos aquellos jóvenes con proyectos interesantes entre manos contacten con SECOTbcn, para conocer su labor y porque no “aprovechar” todos estos conocimientos para mejorar a nivel personal y profesional.

Nunca está de más tener contactos en nuestra agenda que nos puedan abrir en un momento dado puertas a las que por nuestra posición de desconocidos en el sector no podemos acceder.

Gracias por vuestra ayuda incansable y por ser una motivación de mejora cada día.


Bárbara e Ismael, dos emprendedores que hemos creado la empresa PRACTICATEST.COM, la mayor Autoescuela Online con más de 255.000 alumnos registrados en el último año.

 

0

Ens agradaria reconèixer públicament davant dels organismes col·laboradors de SECOTbcn la gran utilitat que ens ve suposant, en el nostre projecte PracticaTest.com, l’ajut dels nostres dos tutors.

Vàrem conèixer SECOTbcn  a través del programa Yuzz en el que vàrem participar ara fa tres anys a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Quan en un moment de l’any passat vàrem veure que el nostre pla comercial i de màrqueting “no estava reeixint como calia”, probablement degut a la nostra inexperiència en aquest sector, vàrem decidir contactar amb SECOTbcn, ja que si d’alguna cosa van sobrats és d’experiència, coneixements i ganes d’ajudar de manera altruista.

Un cop assignats els nostres tutors, dos Sèniors experts en màrqueting de gran consum, vàrem començar a reorganitzar la nostra estratègia comercial i de producte.

De llavors ençà són moltes les reunions que hem mantingut i en les que amb les seves idees i propostes hem millorat tant com per “doblar els nostres ingressos”.

Sabem que ens queda un gran camí per recórrer, un projecte amb molt futur i possibilitats d’internacionalització, però de cada reunió en sortim reforçats i amb molts més coneixements per oferir un producte de major qualitat als nostres clients.

Recomanem fermament que tots aquells joves amb projectes interessants entre mans contactin amb SECOTbcn,  per conèixer la seva labor i, perquè no, “aprofitar” tots aquests coneixements per millorar a nivell personal i professional.

Mai és sobrer tenir contactes a la nostra agenda que ens puguin obrir, en un moment donat, portes a les que, per la nostra posició de desconeguts en el sector, no podem accedir.

Gràcies pel vostre ajut incansable i per ser una motivació de millora diària.


Bárbara e Ismael, dos emprenedors que hem creat l’empresa PRACTICATEST.COM, la major Autoescola Online amb més de 255.000 alumnes registrats en el darrer any.

0

Ens agradaria reconèixer públicament davant dels organismes col·laboradors de SECOTbcn la gran utilitat que ens ve suposant, en el nostre projecte PracticaTest.com, l’ajut dels nostres dos tutors.

Vàrem conèixer SECOTbcn  a través del programa Yuzz en el que vàrem participar ara fa tres anys a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Quan en un moment de l’any passat vàrem veure que el nostre pla comercial i de màrqueting “no estava reeixint como calia”, probablement degut a la nostra inexperiència en aquest sector, vàrem decidir contactar amb SECOTbcn, ja que si d’alguna cosa van sobrats és d’experiència, coneixements i ganes d’ajudar de manera altruista.

Un cop assignats els nostres tutors, dos Sèniors experts en màrqueting de gran consum, vàrem començar a reorganitzar la nostra estratègia comercial i de producte.

De llavors ençà són moltes les reunions que hem mantingut i en les que amb les seves idees i propostes hem millorat tant com per “doblar els nostres ingressos”.

Sabem que ens queda un gran camí per recórrer, un projecte amb molt futur i possibilitats d’internacionalització, però de cada reunió en sortim reforçats i amb molts més coneixements per oferir un producte de major qualitat als nostres clients.

Recomanem fermament que tots aquells joves amb projectes interessants entre mans contactin amb SECOTbcn,  per conèixer la seva labor i, perquè no, “aprofitar” tots aquests coneixements per millorar a nivell personal i professional.

Mai és sobrer tenir contactes a la nostra agenda que ens puguin obrir, en un moment donat, portes a les que, per la nostra posició de desconeguts en el sector, no podem accedir.

Gràcies pel vostre ajut incansable i per ser una motivació de millora diària.


Bárbara e Ismael, dos emprenedors que hem creat l’empresa PRACTICATEST.COM, la major Autoescola Online amb més de 255.000 alumnes registrats en el darrer any.

0

Sí señor, SECOT fue el máximo responsable del megaempujón que tuvimos al principio. Cuando empezamos no teníamos ni idea de qué iba esto de ganar dinero, de tener un equipo a nuestro cargo y de diseñar para cientos de miles de personas.


Babybites

0

Sí senyor, SECOT va ser el màxim responsable de la “megaempenta” que vam tenir al principi. Quan vam començar no teníem idea de que anava això de guanyar diners, de tenir un equip al nostre càrrec i de dissenyar per a centenars de milers de persones.

—o—

Babybites

0

Sí senyor, SECOT va ser el màxim responsable de la “megaempenta” que vam tenir al principi. Quan vam començar no teníem idea de que anava això de guanyar diners, de tenir un equip al nostre càrrec i de dissenyar per a centenars de milers de persones.


Babybites

1+
0