Secot, amb la seva experiència i coneixement empresarial, ajuda a nous emprenedors a avaluar els seus projectes i mostrar les passes a seguir per portar-los a terme.
Les col·laboracions han estat eficients i directes als temes a tractar per al seu correcte desenvolupament. Es crea un ambient de confiança i confidencialitat en el que es poden tractar tots els aspectes del projecte. El correcte seguiment ens ajuda a centrar-nos en el objectius establerts i avançar.
Ha aportat al nostre negoci l’anàlisi des de l’experiència en un sector en el que emprenem de nou.

 


Sylvia Calvo

0