Els voluntaris de l’associació SECOT participen en sessions d’speed dating, una activitat emmarcada en el model d’intervenció per competències que gestiona la Direcció de Formació i Inserció del CIRE i que consisteix en l’elaboració d’un circuit personalitzat destinat als interns que estan en l’última fase de la seva condemna. Aquesta activitat, amb d’altres que la complementen, dota a l’usuari de formació i eines que l’acompanyaran en la seva reinserció al món laboral.
Els voluntaris de SECOT actuen en aquesta activitat com a potencials empresaris a la recerca de personal, davant dels quals els interns han de presentar el seu currículum i la seva candidatura. L’experiència dels voluntaris fa molt realista el simulacre d’entrevista i col·loca l’intern en una situació molt semblant a la que es trobarà quan s’incorpori al mercat laboral. Pels mateixos voluntaris la tasca que realitzen amb els interns és vista com una experiència totalment satisfactòria, on totes les parts implicades surten beneficiades.
La intervenció de SECOT està resultant molt profitosa i s’ha convertit en una peça clau del model d’intervenció per competències; tant és així que el director del CIRE, Juan José Torres, i el president de SECOT a Barcelona, Francesc Turró, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats, coincidint en una de les sessions d’speed dating a les oficines centrals del CIRE, amb interns del Centre Penitenciari Brians 2.


CIRE

0