Els voluntaris de l’associació SECOT participen en sessions d’speed dating, una activitat emmarcada en el model d’intervenció per competències que gestiona la Direcció de Formació i Inserció del CIRE i que consisteix en l’elaboració d’un circuit personalitzat destinat als interns que estan en l’última fase de la seva condemna. Aquesta activitat, amb d’altres que la complementen, dota a l’usuari de formació i eines que l’acompanyaran en la seva reinserció al món laboral.
Els voluntaris de SECOT actuen en aquesta activitat com a potencials empresaris a la recerca de personal, davant dels quals els interns han de presentar el seu currículum i la seva candidatura. L’experiència dels voluntaris fa molt realista el simulacre d’entrevista i col·loca l’intern en una situació molt semblant a la que es trobarà quan s’incorpori al mercat laboral. Pels mateixos voluntaris la tasca que realitzen amb els interns és vista com una experiència totalment satisfactòria, on totes les parts implicades surten beneficiades.
La intervenció de SECOT està resultant molt profitosa i s’ha convertit en una peça clau del model d’intervenció per competències; tant és així que el director del CIRE, Juan José Torres, i el president de SECOT a Barcelona, Francesc Turró, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats, coincidint en una de les sessions d’speed dating a les oficines centrals del CIRE, amb interns del Centre Penitenciari Brians 2.


CIRE

0
CIRE

Som una empresa industrial de Súria (Barcelona) creada al 1981, per al disseny i fabricació de sistemes per al tractament d’aigües residuals, separadors d’hidrocarburs, regeneració d’aigües i emmagatzemament de líquids.
Tenim molt bona cobertura a nivell estatal i internacional, gràcies al nostre equip de 100 treballadors i col·laboradors d’Espanya, França i Portugal i als centres de logística i fabricació de Súria (Barcelona) i Noblejas (Toledo).
Després de superar la crisis del 2008 satisfactòriament, al 2016 vàrem contactar amb Secot Barcelona, buscant una visió externa i amb experiència contrastada, per tal de fer-nos veure més enllà de la tasca del dia a dia, buscant una visió crítica i obligar-nos a la reflexió i la millora contínua. I des de les hores continuem amb el seu recolzament.


Equip de Remosa

0
Remosa

La col·laboració del LFG-Bon Soleil amb SECOT va començar ara fa 5 anys. Durant aquest temps, els sèniors de SECOT han realitzat tallers per als alumnes dels últims cursos de secundària, xerrades sobre un tema específic d’interès econòmic i social, han fet d’intermediaris per tal de poder portar a l’escola testimonis d’emprenedors i emprenedores que han apropat la seva experiència a un alumnat que ha aprofitat moltíssim aquest punt de vista no acadèmic,
i ens han ofert la possibilitat de visitar empreses de diferents sectors.
Des del meu punt de vista, com a organitzador de les activitats que a l’escola realitzem amb SECOT, he de dir que espero poder mantenir aquesta relació durant molts més cursos, ja que crec que els aprenentatges que aporten als nostres alumnes tenen un contingut fonamental que des de les aules ens seria impossible assolir-lo.
Així doncs, des del LFG-Bon Soleil considerem la relació
establerta amb SECOT i els seus sèniors com a molt
positiva.


Ramon Sebastià

0
Col·legi LFG-Bon Soleil

Los aportes de Secot por intermedio de dos seniors durante el primer año de existencia de nuestra joven empresa de servicios dentales han sido muchos y de gran valor:

•Reuniones mensuales de muy alto nivel – las reuniones con ellos han sido un ritual muy importante para todo el equipo. En ellas hemos confrontado reflexiones de estrategia, de recursos humanos, de planes comerciales, resolución de conflictos entre otros. Muchas de las decisiones han esperado estas reuniones antes a ser tomadas y en cierta manera ambos han sido nuestro consejo de administración.

•Seguimiento comercial – las interacciones con los seniors de Secot han estado siempre muy focalizadas en los resultados comerciales de las acciones del equipo. El ojo avisado y experto de nuestros coaches no solo ha servido para poner el dedo en puntos sensibles de los resultados obtenidos sino que también ha servido de elemento de motivación e inspiración para los miembros mas jóvenes del equipo implicados en la clínica.

•Facilitación de contactos críticos – En diferentes situaciones sus indicaciones nos han sido de gran ayuda para obtener contactos vitales para la empresa en temas como contabilidad, marketing, gestoría, contactos con empresas del sector que han permitido abrir oportunidades futuras y una visión más clara de la dirección a seguir en el futuro.
En resumen, Dental Time y sus colaboradores nos hemos sentido honrados y afortunados por contar con el apoyo de Secot. Una experiencia a recomendar para cualquier proyecto serio de emprendimiento.


Equipo de Dental Lab

0
Dental Lab

Per a mi Secot ha suposat una estructuració de les
diferents facetes de la meva professió: escola de pintura, interiorisme i gestió cultural.
Sent com sóc una persona creativa, l’assesorament del sènior de Secot ha estat decisiu a l’hora de plantejar-me la rendibilitat de la meva feina. La seva experiència,
flexibilitat i comprensió han facilitat ordenar el petit
caos que regna en el meu univers creatiu, tan comú
entre els emprenedors i altres serf-made i multi-task autònoms.
Ordenar la comptabilitat, establir objectius i comprovar resultats ha convertit la meva il·lusió en negoci i el meu esforç en rendiment real.

 


Ana Tiana

0
Taller d’art

Secot, amb la seva experiència i coneixement empresarial, ajuda a nous emprenedors a avaluar els seus projectes i mostrar les passes a seguir per portar-los a terme.
Les col·laboracions han estat eficients i directes als temes a tractar per al seu correcte desenvolupament. Es crea un ambient de confiança i confidencialitat en el que es poden tractar tots els aspectes del projecte. El correcte seguiment ens ajuda a centrar-nos en el objectius establerts i avançar.
Ha aportat al nostre negoci l’anàlisi des de l’experiència en un sector en el que emprenem de nou.

 


Sylvia Calvo

0
Sylvia Calvo

Vam arribar al Secot plens de dubtes i amb una economia molt precària.
Vam conèixer dos personatges magnífics com a persones i com a professionals. El primer que vam fer després d´explicar la nostra problemàtica va ser apuntar tots, tots, tots les despeses particulars, fins a descobrir petits forats; apuntar-ho tot no va ser fàcil per l’anarquia amb què ho fèiem tot; sort de les petites bronques d’un dels sèniors envers la Montse: vam anar posant fil a l’agulla.
També fer constar la perseverança de l’altre sènior via mòbil per tenir els deures fets quan arribava el dijous. Però el factor principal va ser que gràcies a ambdós sèniors vam creure en els nostres productes, la qualitat, la forma
de treballar, dir-nos la veritat sobre la nostra situació d’ingressos, costos i despeses. I com a conseqüència de tot això, el mal resultat econòmic. Ens van fer pujar preus, cosa que ens costava molt fins aquell moment.
La resposta de la clientela va ser increïble per nosaltr

es, vam augmentar les vendes, i per tant la caixa va començar a créixer. Va costar però vam fer un canvi de mentalitat, vam estalviar en despeses prescindibles, crear nous productes, pujar preus, reduir alguns costos, i per sobre de tot vam valorar-nos i creure que és així, que els nostres productes són del millor del mercat·

 


 

Equip de Forn del Pont

0
Forn del pont

Proton New Energy Future, es una empresa de innovación que tras años de investigación ha desarrollado un captador solar de alto rendimiento que funciona en sombras e interiores.

El primer producto de Proton New Energy Future es EBÖRD, una mesa solar que genera energía limpia dentro de la vivienda.

Hemos sido asesorados por Secotbcn para llevar a cabo el Plan de negocio de EBÖRD y para comercializar el primer producto B2C (Business to Consumer).

Conjuntamente con Secotbcn, elaboramos el Plan financiero y analizamos las vías de obtención del capital necesario para cubrir las acciones que definimos en el Plan de negocio.

Estamos muy agradecidos a los asesores de Secotbcn,que además de aportar su experiencia y conocimientos a nuestras necesidades, nos ayudaron a conocer otros asesores de Secotbcn, de otros sectores diferentes como el financiero, para obtener varios puntos de vista y asegurar el éxito de nuestro objetivo.

A día de hoy, EBÖRD ha continuado los pasos tal y como estaban planteados, estamos lanzando el producto al mercado, y podremos lograr nuestro objetivo: acercar las energías renovables a la sociedad, dar la oportunidad a todos y todos de realizar una pequeña acción, para ayudar al medio ambiente.

Ver más información en: www.ebord.co

 


Equipo de Proton New Energy Future

0
PROTON NEW ENERGY FUTURE

Proton New Energy Future, és una empresa d’innovació que després d’anys de recerca ha desenvolupat un captador solar d’alt rendiment que funciona en ombres i interiors.

El primer producte de Proton New Energy Future és EBÖRD, una taula solar que genera energia neta dins de l’habitatge.

Hem estat assessorats per Secotbcn per dur a terme el Pla de negoci de EBÖRD i per comercialitzar el primer producte B2C (Business to Consumer).

Conjuntament amb Secotbcn, vam elaborar el Pla financer i vam analitzar les vies d’obtenció del capital necessari per cobrir les accions que vam definir al Pla de negoci.

Estem molt agraïts als assessors de Secotbcn, que a més d’aportar la seva experiència i coneixements a les nostres necessitats, ens van ajudar a conèixer altres assessors de Secotbcn, d’altres sectors diferents com el financer, per obtenir diversos punts de vista i assegurar l’èxit del nostre objectiu.

A data d’avui, EBÖRD ha continuat els passos tal com estaven plantejats, estem llançant el producte al mercat, i podrem aconseguir el nostre objectiu: acostar les energies renovables a la societat, donar l’oportunitat a tothom de realitzar una petita acció, per ajudar al medi ambient.

Veure més informació en: www.ebord.co

 

 


Equip de Proton New Energy Future

0
PROTON NEW ENERGY FUTURE

La experiencia con el asesoramiento de Secot ha sido muy positiva para Kapptive. Solicitamos el asesoramiento para mejorar el enfoque de marketing y no sólo nos han ayudado a conseguirlo con buenos resultados, sino que durante el proceso también nos han proporcionado herramientas para analizar y optimizar las acciones de comunicación y los recursos internos, lo que nos ha permitido mejorar nuestra dinámica interna y la proyección hacia el exterior

Ha sido una relación muy provechosa, nuestros asesores asignados han demostrado ser unos grandes profesionales dispuestos a empatizar e involucrarse en el proyecto para conseguir los mejores resultados, además de ser personas de excelente calidad humana.

Somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por delante, pero estamos muy agradecidos de haber recibido el asesoramiento por parte de Secot y no dudo en recomendar este servicio a cualquier empresa o empresario que tenga inquietud por mejorar su situación y quiera llevar su proyecto a otro nivel.


Gerard Martí, Director de Kapptive.

0
Gerard Martí (KAPPTIVE)