Els Sèniors, l’actiu de Secot

 

Els objectius de Secot requereixen dels seus membres:

  • Experiència emprenedora o directiva.
  • Esperit altruista.
  • Ètica i confidencialitat estrictes; absència de conflictes d’interessos.
  • Compromís amb la tasca social pròpia.
  • Implicació amb els destinataris d’aquesta tasca i amb el bon funcionament de l’Associació.
  • Dedicació tant en favor dels nostres beneficiaris com en favor de l’organització.
  • Capacitat divulgativa o didàctica.
  • Seguir-se formant per estar al dia.
  • Compartir els coneixements amb la resta de companys.
  • Treball en equip.

Si creus que reuneixes tot això, proposa’t per a membre de Secot. Envia aquest formulari:

a

Nom *

Cognoms *

Data naixement *

Telèfon *

E-mail *

Població *

Provincia *

Com ha conegut Secot? *

Situació laboral *


Sector empresarial *

Formació *

Responsabilitats assolides *

Acepto la Clàusula Protecció de dades *