Consultoria en Gestió Empresarial

Què oferim a emprenedors/es

 • MENTORATGE personalitzat a persones que tenen un projecte, acompanyant-les a estudiar la viabilitat de la idea, des d’un punt de vista de l’experiència professional.

Fer un  Pla d’Empresa, que és la planificació, el quadern de ruta necessari del projecte.

Adaptant-lo  a les  necessitats de cada emprenedor i cada idea, de forma clara i senzilla. Recolzats amb Models provats de generació de Negoci, com Canvas o altres, per estudiar bé la dimensió i el que cal per centrar el projecte.

 

Treballem:

– L’elaboració de la proposta de valor

– L’estudi de mercat

– El producte mínim viable

– Pla econòmic-financer

– Estratègia de màrqueting

– Gestió del temps i de projectes.

Amb suggeriments i crítica constructiva , analitzant les oportunitats, els problemes i les millors solucions.

Seguiment i orientació de la posada en marxa del projecte.

 

 • AJUTS I FINANÇAMENT: Orientem sobre els productes possibles per a emprenedors, orientant per seleccionar-los i gestionar-los, en funció de les possibilitats i necessitats.

Finançament: Podem aconsellar i en alguns casos, seguir les sol·licituds.

Som entitat homologada o reconeguda per

ICF AVALIS, Microbank, ICOENISABBVA i Fundació Acció Solidària Contra l’Atur

 

 

Què oferim a autònoms/es i empreses

 • MENTORATGE personalitzat sobre el negoci, orientant-los en la seva problemàtica,  des d’un punt de vista de l’experiència professional.

Les rutines i el dia a dia condicionen i impedeixen tenir una visió objectiva de les necessitats concretes.

Aportem una visió lliure d’aquests factors per permetre una nova perspectiva de l’ activitat.

Treballem conjuntament en l’anàlisi  i valoració de la situació de l’empresa en el seu entorn , la seva evolució i la viabilitat.

Acompanyem a fer aquest  pla de viabilitat, que permeti establir objectius realitzables, estudiant el mercat i  les estratègies oportunes, definint els punts clau que permetin aconseguir els objectius a assolir, a determinar àrees d’actuació i com abordar-les.

Construint el pla de viabilitat  a partir de Models de Generació de Negoci com el mètode Canvas o d’altres, contraposant els models teòrics amb cada cas i establint objectius qualitatius i quantitatius, estratègies marc, investigació de mercats, eines i estructura necessàries

Treballem l’organització bàsica d’un negoci:

 • La producció
 • Les compres
 • HH.
 • El finançament
 • El màrqueting
 • La comercialització i distribució del producte o servei

Sempre adaptat a la mida de cada negoci.

 • TUTORIES de continuïtat. Una modalitat menys intensiva però més extensiva d’acompanyament.

 

 • AJUTS I FINANÇAMENT: Orientem sobre els productes possibles per a autònoms i empreses, orientant per seleccionar-los i gestionar-los, en funció de les possibilitats i necessitats.

Finançament: Podem aconsellar i en alguns casos, seguir les sol·licituds.

Som entitat homologada o reconeguda per

ICF AVALIS, Microbank, ICOENISABBVA i Fundació Acció Solidària Contra l’Atur

Secotbcn està col·laborant en mentoratge amb la Generalitat,  Ajuntaments, Consells Comarcals, Col·legis de  professionals,  Associacions de Comerciants,  Associacions Gremials.

I també de forma directa ajuda a totes les persones i empreses que ens contacten directament a través de la nostra web.