¿Estoy obligado a registrar la presencia de mis empleados?

Javier Sanglas – Salvador Delgar

A mí, pequeño empresario ¿me obliga la normativa de registrar la presencia del personal?

¿Afecta también al personal que trabaja fuera de la empresa?

¿Cómo debo hacerlo? ¿Estoy expuesto a sanciones si no lo hago?

¿Cómo contabilizar las pausa por “café” o fumar?

23+

Més informació

Empresari o treballador. Com faràs front als nous reptes?

El futur dels llocs de treball a les empreses (3) Continuació del post de dies passats

 

Josep Palou

La tecnologia ha intensificat exponencialment els canvis complicant:

  • l’adaptació dels treballadors 
  • polítiques de recursos humans de les organitzacions.

Com afectarà a la teva empresa?

4+

Més informació