Amb què, com i on es treballarà en un futur no gaire llunyà

Josep Palou Brau

El futur dels llocs de treball a les empreses (4) Continuació del post de dies passats.

Quants aparells que eren usuals fa 50 anys, com el sortidor de benzina de la foto, avui són peces de museu. Però en el futur l’evolució serà encara més accelerada.

En aquest post seguirem analitzant com repercutirà això en el mon del treball futur.

13+

Més informació

¿Estoy obligado a registrar la presencia de mis empleados?

Javier Sanglas – Salvador Delgar

A mí, pequeño empresario ¿me obliga la normativa de registrar la presencia del personal?

¿Afecta también al personal que trabaja fuera de la empresa?

¿Cómo debo hacerlo? ¿Estoy expuesto a sanciones si no lo hago?

¿Cómo contabilizar las pausa por “café” o fumar?

23+

Més informació

¿Sobre mi negocio o empresa tengo un control eficaz?

José Miguel Garcés

En el transcurso de mi vida laboral, cuando mantenía una entrevista con un empresario, profesional independiente, o con los propietarios de una tienda,  para saber si tenían un control eficaz sobre su negocio, les preguntaba: ¿Tu negocio gana o pierde dinero?

¿Qué contestarías tú a esta pregunta?

4+

Més informació

Empresari o treballador. Com faràs front als nous reptes?

El futur dels llocs de treball a les empreses (3) Continuació del post de dies passats

 

Josep Palou

La tecnologia ha intensificat exponencialment els canvis complicant:

  • l’adaptació dels treballadors 
  • polítiques de recursos humans de les organitzacions.

Com afectarà a la teva empresa?

4+

Més informació