SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT) – DELEGACIÓ DE BARCELONA informa que les dades que apareixen en aquesta comunicació, així com les que manté de Vostè i/o de la seva empresa, son tractades amb la finalitat de mantenir el contacto, així com realitzar les gestions que hi apareixen, essent utilitzades de forma autoritzada per les parts i sense cedir-se a tercers aliens. Pot exercir les seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació i portabilitat a través de  rgpd@secot.org. Més informació sobre protecció de dades en la  nostra pàgina web o contactant directament amb nosaltres (Reglamento UE 2016/679).” 

La Informació continguda en aquest missatge és confidencial i va dirigida exclusivament al seu destinatari, estant prohibida la seva divulgació parcial o total. Si vosté no és el destinatari designat en aquest missatge li informem que la còpia i ús del mateix pot ser il·legal. En tal cas, li preguem ho comuniqui el més aviat possible dirigint-se al remitent i procedeixi a la seva destrucció total.

I si ha de  reenviar aquest correu, recordem que es obligació, segons la “Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal”, protegir la intimitat dels seus contactes