Amb què, com i on es treballarà en un futur no gaire llunyà

Josep Palou Brau

El futur dels llocs de treball a les empreses (4) Continuació del post de dies passats.

Quants aparells que eren usuals fa 50 anys, com el sortidor de benzina de la foto, avui són peces de museu. Però en el futur l’evolució serà encara més accelerada.

En aquest post seguirem analitzant com repercutirà això en el mon del treball futur.

13+

Leer más / Llegir més